อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า CUT40 รุ่น PT31

อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า CUT/PLASMA รุ่น PT-31 Accessory

อุปกรณ์หลักด้ามตัดพลาสม่า Torch Body มีทั้งแบบด้ามตรงสำหรับใช้รวมกับเครื่องตัดอัตโนมัติชนิดต่างๆ เช่นเครื่องตัดตามแบบ หรือ CNC Cutting และด้ามงอสำหรับงานตัดด้วยมือ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

Long Electrode ทำหน้าที่เป็นตัวนำกระแสที่ใช้การตัด

Long Tip ส่วนปลายสุดทำหน้าที่ควบคุมลมต่อชิ้นงานในการเป่าแผ่นเหล็กให้ขาดออกจากกันซึ่งขนาดของรูจะส่งผลต่อขนาดของแผลชิ้นงานโดยตรง

Swirl Buffel วงแหวนเซรามิก ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการฟุ้งกระจายของก้าซ

Shield Cup วัสดุเซรามิกขนาดใหญ่ทำหน้าที่ครอบคลุมส่งผ่านกระแสไฟและลม

 

สายตัดพลาสม่า PT31 Torch Set มีความยาว 5เมตร และ 8เมตร ส่วนท้ายสายประกอบด้วยสายสวิทช์ และสายลมถักด้วยเส้นใยทองแดงเพื่อนำกระแสไฟฟ้า

 

เหมาะสำหรับการใช้งาน Rilon CUT40 เนื่องด้วยหัวตัดที่มีลักษณะบางทำให้สามารถตัดงานเหล็กที่มีลักษณะบางได้ดีกว่า

 

อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า PT31

 

อุปกรณ์ตัดพลาสม่า PT-31

Visitors: 293,495