ราคา : 25 ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  0.8 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  0.9 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  1.0 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  1.2 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

ชื่อสินค้า : Contact  Tip  1.4 mm

รายละเอียด : คอนแทค ทิป เป็นชิ้นส่วนอะไหล่ที่เพื่อประกอบกับ Tip Body ภายในของปืนเชื่อมซีโอทู CO2 เพื่อควบคุมทิศทางไหลของลวด วัสดุเทำจากทองแดง แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 25 ฿

ค่าขนส่ง : xxx  ฿

 

Visitors: 385,708