หัวตัดพลาสม่า CUT40 รุ่น PT-31

อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า CUT/PLASMA รุ่น PT-31 Accessory

อุปกรณ์หลักด้ามตัดพลาสม่า Torch Body มีทั้งแบบด้ามตรงสำหรับใช้รวมกับเครื่องตัดอัตโนมัติชนิดต่างๆ เช่นเครื่องตัดตามแบบ หรือ CNC Cutting และด้ามงอสำหรับงานตัดด้วยมือ โดยมีส่วนประกอบดังนี้

Long Electrode ทำหน้าที่เป็นตัวนำกระแสที่ใช้การตัด

Long Tip ส่วนปลายสุดทำหน้าที่ควบคุมลมต่อชิ้นงานในการเป่าแผ่นเหล็กให้ขาดออกจากกันซึ่งขนาดของรูจะส่งผลต่อขนาดของแผลชิ้นงานโดยตรง

Swirl Buffel วงแหวนเซรามิก ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการฟุ้งกระจายของก้าซ

Shield Cup วัสดุเซรามิกขนาดใหญ่ทำหน้าที่ครอบคลุมส่งผ่านกระแสไฟและลม

 

สายตัดพลาสม่า PT31 Torch Set มีความยาว 5เมตร และ 8เมตร ส่วนท้ายสายประกอบด้วยสายสวิทช์ และสายลมถักด้วยเส้นใยทองแดงเพื่อนำกระแสไฟฟ้า

 

เหมาะสำหรับการใช้งาน Rilon CUT40 เนื่องด้วยหัวตัดที่มีลักษณะบางทำให้สามารถตัดงานเหล็กที่มีลักษณะบางได้ดีกว่า

 

อะไหล่เครื่องตัดพลาสม่า PT31

 

หัวตัดพลาสม่า PT-31

 • Long Electrode
  40.00 ฿
 • Long Tip
  25.00 ฿
 • MACHINE TORCH BODY 180'
  900.00 ฿
 • PT-31 Complete Set 7.5m
  2,050.00 ฿
 • Shield Cup PT-31
  50.00 ฿
 • Swirl Buffle
  15.00 ฿
 • TORCH BODY PT-31
  350.00 ฿
Visitors: 382,896