Insulator

SKU : sku76

ชื่อสินค้า : Insulator

รายละเอียด : อินซูเลเตอร์ 350 แอมป์เป็นส่วนประกอบอะไหล่ของปืนซีโอทูเชื่อมต่อระหว่าง Tip Body กับ Nozzle วัสดุคุณภาพดี ทำจากทองแดง ทองเหลือง และพลาสติดเกรดดี แข็งแรงทนทาน ทนความร้อนขณะเชื่อมได้สูง 

ราคา : 90 ฿


อะไหล่ซีโอทู พานา Insulator L=38 CP350

จำนวน
90.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 264,856