Short Back Cap

รหัสสินค้า : sku60-1

ชื่อสินค้า : Short Back Cap

รายละเอียด : หางปลาสั้นใช้สำหรับประกอบส่วนบนของหัว Torch เพื่อครอบแท่งเชื่อมทังสเตน วัสดุแข็งแรง

ราคา : 30 ฿


จำนวน
ราคา


30.00 ฿

ราคารวม 30.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

Visitors: 305,867