ตู้เชื่อม Inverter

เครื่องเชื่อม ระบบ อินเวอร์เตอร์ คือเครื่องเชื่อมที่ใช้แผงวงจรอิเล็กทรอนิค เป็นตัวแปลงไฟรวมถึงขยายกำลังไฟฟ้าที่ส่งเข้ามาจากไฟบ้าน 220V หรือไฟโรงงาน 380V   ซึงเป็นระบบไฟ AC แปลงเป็น DC ทำให้กระแสไฟขณะเชื่อมคงที่ มีน้ำหนักเบา กระทัดรัดกว่าระบบหม้อแปลงแบบเดิม รวมถึงทำให้ประหยัดไฟมากกว่า เครื่องเชื่อมแบบเดิมด้วย 

Inverter มี 2 แบบคือ IGBT และ MOSFET เป็นตัวขยายกำลัง

ตู้เชื่อมไฟฟ้า ARC-MMA

 • ARC 200T Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 200 แอมป์ 220Vความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 2.0-6.0 mmขนาดธูปเชื่อมท...
 • ARC 250 Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 250 แอมป์ 220Vความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 2.0-8.0 mmขนาดธูปเชื่อ...
 • ARC 250G Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 250G แอมป์ Rilon ARC 250G สินค้ารับประกัน 2 ปีเต็ม ...
 • ARC 250GS Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 250 แอมป์ 220V/380V(เลือกใช้งานได้ทั้ง Single Phase และ 3 เฟส) ค...
 • ARC 300 Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 300 แอมป์ 220Vความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 2.0-8.0 mmขนาดธูปเชื่อมท...
 • ARC 315G Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 315 แอมป์ 220V/380V(เลือกใช้งานได้ทั้ง Single Phase และ 3 เฟส)คว...
 • ARC 400 Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 400 แอมป์ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 2.0-20.0 mmขนาดธูปเชื่อมที่แน...
 • ARC 400G IGBT Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 400 แอมป์ 380V ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 2.0-20.0 mm ขนาดธูปเชื่...
 • ARC 500G Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 500 แอมป์ 380V ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 10mmขึ้นไป ขนาดธูปเชื่...
 • Arc 500IJ Rilon
  เครื่องเชื่อมไฟฟ้ายี่ห้อ Rilon รุ่น 500 แอมป์ 380Vความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 10mmขึ้นไปขนาดธูปเชื่อม...

ตู้เชื่อมอาร์กอน TIG

 • TIG 200S Rilon
  ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ 0.3-5.0 mm เครื่องเชื่อมสเตนเลส ระบบเดียว สินค้ารับประกัน 2 ปีเต็ม ...
 • TIG 200A Rilon
  ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ (TIG)0.3-5.0 mm (ARC)1.0-6.0 mm เครื่องเชื่อม 2 ระบบ สินค้ารับป...
 • TIG 200P Rilon
  ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ (TIG)0.3-5.0 mm (ARC)1.0-6.0 mm เครื่องเชื่อม 2 ระบบ + Pulse สินค้าร...
 • TIG 250A Rilon
  ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ(TIG)0.3-6.0 mm(ARC)1.0-8.0 mm เครื่องเชื่อม 2 ระบบ สินค้ารับประก...
 • TIG 250 AC/DC Rilon
  เครื่องเชื่อมอลูมิเนียมสินค้ารับประกัน 2 ปีเต็ม สายดิน Eartth Clamp 3 m. สายเช...
 • TIG 250P AC/DC Rilon
  เครื่องเชื่อมอลูมิเนียม ระบบ Pulse สินค้ารับประกัน 2 ปีเต็ม สายดิน Eartth Clamp 3 m....
 • TIG 315P AC/DC Rilon
  เชื่อมอลูมิเนียม + Pulse สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม สายดิน Eartth Clamp 3 m. สายเช...
 • TIG 300A (WS) Rilon
  ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ(TIG)0.3-8.0 mm(ARC)1.0-10.0 mm เชื่อม 2 ระบบ 300 แอมป์ 220V สินค...
 • TIG 300A (Down Slope) Rilon
  ความหนาของชิ้นงานที่แนะนำ(TIG)0.3-8.0 mm(ARC)1.0-10.0 mm ตู้เชื่อม 2 ระบบ + Down Slop 300แอ...
 • TIG 400G Rilon
  Rilon TIG 400 G สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ชุดอะไหล่สิ้นเปลือง รุ่น WP-26 และแท่งทัง...
 • TIG 500PIJ Rilon
  Rilon TIG 500 PIJ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม สายดิน Eartth Clamp 3 m. สายเชื่อมอาร...
 • TIG 200 Nikatec
  เครื่องเชื่อม ราคาประหยัด เป็นเครื่องเชื่อม 2 ระบบ ไฟฟ้า + อาร์กอน มี Current Sensor แบบ Built Inทำใ...
 • TIG 200S Nikatec
  เครื่องเชื่อม อาร์กอนระบบเดียว ราคาประหยัด เป็นเครื่องเชื่อมอาร์กอนระบบเดียวสำหรับเชื่อมสเตนเลสมี Cu...

เครื่องเชื่อม MIG CO2 MAG

 • MIG 200GW Rilon
  ตู้เชื่อม MIG 200GWซีโอทู CO2 Rilon 200 แอมป์ Rilon MIG 200G สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ...
 • MIG 250S Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 250 แอมป์ Rilon MIG 250S สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ...
 • MIG 250F Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 250 แอมป์ Rilon MIG 250F สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ...
 • MIG 271 Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 271 แอมป์ Rilon MIG 271 สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม ...
 • MIG 271GF Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 271 แอมป์ Rilon MIG 271GF สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็...
 • MIG 300GS Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 300 แอมป์ Rilon MIG 300GS สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็...
 • MIG 300GN Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 300 แอมป์ Rilon MIG 300GN สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็...
 • MIG 300GF Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 300 แอมป์ Rilon MIG 300GF สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็...
 • MIG 350IJ Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 350 แอมป์ Rilon MIG 350IJ สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็...
 • MIG 500IJ Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 500 แอมป์ Rilon MIG 500I สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็...

เครื่องตัดพลาสม่า CUT PLASMA

 • CUT 40 Rilon
  Rilon CUT 40 สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม แถมอุปกรณ์ประกอบ สายตัดพลาสม่า PT-31 ยาว ...
 • CUT 60 Rilon
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 60 เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 60 แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ...
 • CUT 60G (Pilot Arc) Rilon
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT60G เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 60แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ...
 • CUT 80G Rilon
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 80G เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 80แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ...
 • CUT 100IJ Rilon
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 100 IJ เครื่องตัดพลาสม่า CUT รุ่น 100 แอมป์ สามารถตัดชิ้นงานได้หนาสุดถ...
 • CUT 160IJ Rilon
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 160 IJ เครื่องตัดพลาสม่า CUT รุ่น 160 แอมป์ สามารถตัดชิ้นงานได้หนาสุด...
Visitors: 315,260