เครื่องตัดพลาสม่า CUT PLASMA

เครื่องตัดพลาสม่า ระบบอินเวอร์เตอร์ PLASMA/CUT Inverter

วิธีการเลือกซื้อ Inverter Air Plasma Cutting Machine 
การตัดพลาสม่าคือกระบวนการที่ใช้ตัดเหล็กโดยส่วนใหญ่ที่นิยมใช้จะเป็นโลหะแผ่น หรือโลหะชนิดอื่น เช่น สเตนเลส หรืออลูมิเนียม ซึ่งเครื่องหนึ่งรุ่นจะตัดได้ตามความหนาที่แตกต่างกันขึ่นอยู่กับกำลังของเครื่องและชนิดของโลหะด้วย ซึ่งต้องทำงานร่วมกับปั้มลม ซึ่งทำงานจากการทำให้เหล็กอาร์คด้วยกระแสไฟฟ้าเพื่อให้เหล็กละลายแล้วใช้ลมในการเป่าให้เหล็กขาดออกจากัน
 
 
 
ความรู้เบื้องต้นก่อนจะมาเป็นเครื่องตัดพลาสม่า พลาสมา ในทางฟิสิกส์และเคมี คือ แก๊สที่มีสภาพเป็นไอออน และมักจะถือเป็นสถานะหนึ่งของสสาร การมีสภาพเป็นไอออนดังกล่าวนี้ หมายความว่า จะมีอิเล็กตรอนอย่างน้อย 1 ตัว ถูกดึงออกจากโมเลกุล ประจุไฟฟ้าอิสระทำให้พลาสมามีสภาพการนำไฟฟ้าเกิดขึ้น 

สถานะที่ 4 ของสสารนี้ มีการเอ่ยถึงครั้งแรก โดยเซอร์ วิลเลียม ครูกส์ (Sir William Crookes) เมื่อ ค.ศ. 1879 และในปี ค.ศ. 1928 นั้น เออร์วิง แลงเมียร์ (Irving Langmuir) คิดคำว่าพลาสมา (plasma) ขึ้นมาแทนสถานะของสสารนี้เนื่องจากเขานึกถึงพลาสมาของเลือด พลาสมาจัดได้ว่าเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสถานะอื่นอย่างชัดเจน พลาสมาประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุทั้งประจุบวกและลบ ในสัดส่วนที่ทำให้ประจุสุทธิเป็นศูนย์ การอยู่รวมกันของอนุภาคเหล่านี้เป็นแบบประหนึ่งเป็นกลาง (quasineutral) ซึ่งหมายความว่าอิเล็กตรอนและไอออนในบริเวณนั้น โดยรวมแล้วมีจำนวนเท่า ๆ กัน และแสดงพฤติกรรมร่วม (collective behavior)

ก่อนจะมาเป็นเครื่องตัดพลาสม่า (ต่อ) พฤติกรรมร่วมนี้หมายถึง การเคลื่อนที่ของอนุภาคในพลาสมา ไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในบริเวณนั้นๆ เท่านั้น แต่เป็นผลโดยรวมจากพลาสมาส่วนใหญ่ มากกว่าจะเป็นผลมาจากการชนกันของอนุภาคที่อยู่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากอนุภาคในพลาสมาที่สถานะสมดุล จะมีการสั่นด้วยความถี่ที่สูงกว่าความถี่ในการชนกันของอนุภาค 2 ตัวที่อยู่ใกล้กัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมร่วมนี้เป็นพฤติกรรมที่กลุ่มพลาสมาแสดงออกมาร่วมกัน 
พลาสมาสามารถเกิดได้โดย การให้สนามไฟฟ้าปริมาณมากแก่ก๊าซที่เป็นกลาง เมื่อพลังงานส่งผ่านไปยังอิเล็กตรอนอิสระมากพอ จะทำให้อิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอม และทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม กระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการแตกตัวเป็นไอออน (ionization) ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากซึ่งจะทำให้ก๊าซแตกตัวและกลายเป็นพลาสมาในที่สุด พลาสมามีความแตกต่างจากสถานะของแข็ง สถานะของเหลว และสถานะก๊าซ โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ ในเรื่องดังต่อไปนี้คือ ความยาวคลื่นเดอบาย จำนวนอนุภาค และความถี่พลาสมา ซึ่งทำให้พลาสมามีความจำเพาะเจาะจงที่แตกต่างจากสถานะอื่นออกไป

 
 

 


 • เครื่องตัดพลาสม่า CUT40 Rilon
  Rilon CUT 40 สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม คำแนะนำความหนาเหล็กที่เหมาะสมไม่เกิน 0.3-10 mmเสียบปลั๊กใช้งานไฟบ้านได้เลยแถมอุปกรณ์ประกอบสายตัดพลาสม่า PT-31 ยาว 5m.เกจ์ลม Air Regulatorชุดอะ...

 • RILON CUT60 pilot.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT60Pilot ARC เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 60แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม หนาสุด 20 mm. ความหนาเหล็กที่เหมาะสมไม่เกิน 1.0-1...

 • RILON-CUT80GT.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า RILON CUT 80 GT 380V พัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบ CNC CUTTINGหรือใช้กับบุคคลงานทั่วไปก็ได้ระบบ INVERTER POWER SOURCE กระบวนการทำงาน CUT CNC อุป...

 • RILON-CUT100GT.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า RILON CUT 100 GT 380V พัฒนาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ร่วมกับระบบCNC CUTTINGหรือใช้กับบุคคลงานทั่วไปก็ได้ระบบ INVERTER POWER SOURCE กระบวนการทำงาน CUT CNC อุป...

 • RILON-CUT-125I.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า RILON CUT 125I ใช้งานกับเครื่องตัด CNC ได้ รุ่น CUT 125I แรงดันไฟ 380V AC / 50-60 Hz กระแสไฟที่ใช้ตัด 32/295 A ประสิทธิภาพ 40°C 100% 70/108 A ความห...

 • เครื่องตัดพลาสม่า CUT 80 G Rilon
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 80G เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 80แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม หนาสุด 30 mm รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม แถมอุปกรณ์ประกอบ สา...

 • เครื่องตัดพลาสม่า CUT 100 IJ Rilon
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 100 IJ เครื่องตัดพลาสม่า CUT รุ่น 100 แอมป์ สามารถตัดชิ้นงานได้หนาสุดถึง 40mm. ใช้งานกับไฟ 3 เฟส 380V รับประกันสินค้า 2 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบ สายตัด...

 • cut160.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 160 IJ เครื่องตัดพลาสม่า CUT รุ่น 160 แอมป์ สามารถตัดชิ้นงานได้หนาสุดถึง 50mm. ใช้งานกับไฟ 3 เฟส 380V รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม Rilon CUT...

 • RILON-CUT60.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 60 ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม หนาสุด 20 mm. ความหนาเหล็กที่เหมาะสมไม่เกิน 1.0-15 mm เสียบปลั๊กใช้งานไฟบ้านได้เลย รับประกันสินค้า 1 ปีเ...
Visitors: 387,815