เครื่องเชื่อม MIG CO2 MAG

ตู้เชื่อม MIG ซีโอทู

แก๊สเชื่อมอาร์ค MIG

การเชื่อมอาร์กโลหะแก๊ส (GMAW) บางครั้งเรียกว่าการเชื่อมโลหะแบบ inert gas (MIG) หรือการเชื่อมโลหะแอคทีฟแก๊ส (MAG) เป็นกระบวนการเชื่อมที่อาร์คไฟฟ้าเกิดขึ้นระหว่างอิเล็กโทรด
ลวดเชื่อม MIG และโลหะชิ้นงาน ซึ่งทำให้โลหะชิ้นงานร้อนขึ้นละลายพร้อมกับลวดอิเล็กโทรดก๊าซป้องกันจะส่งผ่านปืนเชื่อมซึ่งป้องกันกระบวนการจากสิ่งปนเปื้อนในอากาศ

อุปกรณ์ที่สำคัญของงานเชื่อม MIG
อุปกรณ์ที่จำเป็นพื้นฐานคือปืนเชื่อม (Torch Set)
หน่วยฟีดลวด มี 2 ชนิดคือฟีดใน(Feed In)คือตัวป้อนลวดอยู่ภายในเครื่อง และ ฟีดแยก(Feed Separate) หรือฟีดนอก(Feed Out)
แหล่งจ่ายไฟสำหรับการเชื่อมลวด ชนิด DC หรือ Inverter
ลวดเชื่อมอิเล็กโทรดและ
โซลินอยด์วาล์วระบบจ่ายแก๊สป้องกันชนิด CO2 หรือ คาร์บอนไดออกไซด์

ปืนเชื่อม Torch Set ชุดสายเชื่อมซึ่งประกอบด้วยสายแก้สสายสวิตช์สายสายนำไฟฟ้ารวมอยู่ในเส้นเดียว
Handled ด้ามจับพร้อมสวิทช์ควบคุมการไหลของลวดและแก้ส
Swan Neck ส่วนคอของปืนเชื่อมมีลักษณะโค้งเพื่อให้ลวดไหลตามลักษณะนี้ง่ายสำหรับการเชี่อม
Tip Holder หรือ Tip Body วัสดุเป็นทองเหลืองหรือทองแดงมีเกลียวภายนอกและภายในทไหน้าที่เชื่อมต่อส่วนคอและส่วนปลาย Nozzle (ในบางรุ่นอาจเชื่อมต่อ Insulatorก่อน)รวมถึง Contact Tip
Gas Diffuser เซรามิกซึ่งทำหน้าที่ควบคุมการฟุ้งกระจายของก้าสเพื่อให้ปกคลุมได้อย่างเหมาะสม
Insulator ฉนวนสำหรับกันความร้อนและการรั่วไหลของไฟฟ้า
Contact Tip ส่วนที่ทำหน้าที่คุมลวดปลายสุดก่อนสำผัสชิ้นงาน
Nozzle ส่วนปลายสุดของปืนทำหน้าที่ควมคุมทิศทางของแก้ส

ชุดป้อนลวดทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าและแก้สระหว่างส่วนแหล่งกำเนิดพลังงาน ให้กับชิ้นงานผ่านสายไฟและไปยังส่วนปลายของหน้าสัมผัสซึ่งจะเชื่อมต่อกับปืนเชื่อม ส่วนใหญ่ลวดจะไหลในอัตราคงที่ อัตราการป้อนสำหรับ GMAW กึ่งอัตโนมัติจะอยู่ในช่วงตั้งแต่ 2 ถึง 10 m / นาที

 


 • ตู้เชื่อม MIG 200 GW Rilon
  ตู้เชื่อม MIG 200GWซีโอทู CO2 Rilon 200 แอมป์Rilon MIG 200Gสินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG200 3 m.เกจ์ซีโอทูพร้อมฮีตเตอร์Regulator CO2 with heaterสายเชื...

 • RILON MIG250S NEW 220V
  ตู้เชื่อม CO2 รุ่น MIG 250S 220V ยี่ห้อ RILON ระบบ INVERTER มาพร้อมกับ หน้าจอ LED ทั้งหมด 2 จอ บ่งบอกค่า แรงดัน และ กระแสเชื่อม รวมถึงความเร็วของ ลวดขณะ ใช้งาน สามารถทำงานได้ ท...

 • Rilon MIG271GF 220V-13.jpg
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 271 แอมป์Rilon MIG 271GFสินค้ารับประกัน 2 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG200 3 m.เกจ์ซีโอทูพร้อมฮีทเตอร์Regulator Co2 with Heaterน้ำ...

 • ตู้เชื่อม MIG271 Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 271 แอมป์Rilon MIG 271สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG200 3 m.เกจ์ซีโอทูพร้อมฮีทเตอร์Regulator Co2 with Heaterน้ำย...

 • ตู้เชื่อม MIG 300 GF Rilon ซีโอทู
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 300 แอมป์Rilon MIG 300GFสินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG350 3 m.เกจ์ซีโอทูพร้อมฮีทเตอร์Regulator Co2 with Heaterสา...

 • ตู้เชื่อม MIG300GN ซีโอทู spec catalog
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 300 แอมป์Rilon MIG 300GSสินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG350 3 m.ท่อสายก๊าซพร้อมเข็มขัดรัดสายGas Hose 2m. with Hose...

 • ตู้เชื่อม MIG 300 GN Rilon ซีโอทู
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 300 แอมป์Rilon MIG 300GNสินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG350 3 m.เกจ์ซีโอทูพร้อมฮีทเตอร์Regulator Co2 with Heaterสา...

 • ตู้เชื่อม Mig 350 ij Rilon Catalog
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 350 แอมป์Rilon MIG 350IJสินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG350 3 m.เกจ์ซีโอทูพร้อมฮีทเตอร์Regulator Co2 with Heaterสา...

 • ตู้เชื่อม MIG 500 IJ Rilon ซีโอทู
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 500 แอมป์Rilon MIG 500Iสินค้ารับประกัน 2 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG350 3 mเกจ์ซีโอทูพร้อมฮีทเตอร์Regulator Co2 with Heaterน้ำ...

 • ตู้เชื่อมซีโอทู MIG 250S Rilon
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 250 แอมป์Rilon MIG 250Sสินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG200 3 m.เกจ์อาร์กอน Regulator Co2ท่อสายก๊าซพร้อมเข็มขัดรัดส...

 • ตู้เชื่อมซีโอทู MIG250 F Rilon Feed แยก
  เครื่องเชื่อมซีโอทู ยี่ห้อ Rilon รุ่น 250 แอมป์Rilon MIG 250Fสินค้ารับประกัน 1 ปีเต็มแถมอุปกรณ์ประกอบสายเชื่อมซีโอทู MIG200 3 m.สายดิน Eartth Clamp 3 m.ท่อสายก๊าซพร้อมเข็มขัดรัดสาย...
Visitors: 353,796