Arc Welding เชื่อมไฟฟ้า คือ ชนิดของเครื่องเชื่อม ที่ได้กำลังจากการอาร์คของไฟฟ้าระหว่างแท่งอิเล็กโทรดกับชิ้นงานโลหะเพื่อหลอมละลายโลหะ ณ จุดเชื่อม สามารถเชื่อมได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง DC และไฟฟ้ากระแสสลับ AC พื้นที่แนวเชื่อมทั่วไปจะต้องถูกปกคลุมด้วย แ

 Arc Welding เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

 

Arc Welding เชื่อมไฟฟ้า คือ ชนิดของเครื่องเชื่อม ที่ได้กำลังจากการอาร์คของไฟฟ้าระหว่างแท่งอิเล็กโทรดกับชิ้นงานโลหะเพื่อหลอมละลายโลหะ ณ จุดเชื่อม สามารถเชื่อมได้ทั้งไฟฟ้ากระแสตรง DC และไฟฟ้ากระแสสลับ AC พื้นที่แนวเชื่อมทั่วไปจะต้องถูกปกคลุมด้วย แก้สหรือสแล็ก ถูกพัฒนาขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 19 และถูกใช้ในเชิงพาณิชย์ที่สำคัญ คือการประกอบเรือในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 ปัจจุบันยังการเชื่อมไฟฟ้ายังคงสำคัญในกระบวนการเชื่อมประกอบโลหะ โครงสร้างเหล็ก และยานพาหนะ

 

Power supplies แหล่งจ่ายไฟฟ้า

เพื่อให้พลังงานสำหรับการเชื่อมไฟฟ้าการจำแนกระดับของเครื่องโดยทั่วไปมักดูที่การให้กระแสเชื่อม และแรงดันที่คงที่,แรงดันยังคงที่เมื่อเชื่อมงานแนวยาว และกระแสที่สัมพันธ์กับความร้อน, 

กระแสเชื่อมที่คงที่มักจะใช้กับการเชื่อมด้วยมือเช่นเดียวกับการเชื่อมเชื่อมไฟฟ้าด้วยแก้สทังสเตน (TIG) เครื่องเชื่อมอาร์กอน เพราะกระแสเชื่อมยังคงที่ถึงแม้แรงดันไฟเชื่อมจะเปลี่ยนไป ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะโดยความเป็นจริงเราไม่สามารถรักษาระยะแท่งอิเล็กโทรดได้มั่นคงอยู่ตลอด และแนวเชื่อมที่ยาวทำให้แรงดันมีการแกว่งได้

แรงดันที่คงที่โดยเปลี่ยนค่ากระแสแทน ใช้สำหรับการเชื่อมออโต้ เช่นการเชื่อมแก้สCo2 MIG  flux core เชื่อม submerge คือถ้าระยะห่างระหว่างปืนเชื่อมกับชิ้นงานใกล้กระแสเชื่อมจะเพิ่มขึ้น แต่จะทำให้หัวทิปร้อนขึ้นและหลอมละลาย

การเชื่อมไฟฟ้าสามารถเชื่อมได้ด้วย ขั้วบวก และ ขั้วลบ, ขั้วบวกสามารถให้ความร้อนได้ดีกว่า ทำให้หลอมละลายได้ดีกว่าทำให้เชื่อมได้เร็วกว่า, ขั้วลบทำให้แนวเชื่อมบวมกว่า 

Duty Cycle คือค่าสปกของเครื่องเชื่อมเพื่อหาจำนวนนาทีของช่วง 10 นาทีช่วงที่สามรถใช้งานได้อย่างปลอดภัย ตัวอย่างเช่น Duty Cycle 60% ที่กระแสเชื่อม 80 ควรพักเครื่อง 4 นาที หลังจากใช้งานต่อเนื่องไปแล้ว 6 นาที หากใช้งานเกินค่า Duty Cycle เครื่องเชื่อมอาจเสียหายได้ หรือควรเลือกใช้เครื่องเชื่อมที่ให้กระแสเชื่อมที่ใช้งานใน Duty Cycle 100%

 

แท่งอิเล็กโทรดชนิดเชื่อมแล้วหมดไป (เชื่อมธูป)

1.ในชนิดทั่วไปที่รู้จักกันของการเชื่อมไฟฟ้า คือ Shielded Metal Arc Welding (SMAW) หรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปในชื่อ Metal Metal Arc Welding (MMAW) หรือเชื่อมธูป กระแสเชื่อมไฟฟ้าที่ใช้อาร์คระหว่างชิ้นงาน และ แท่งธูปเชื่อม ชิ้นงานที่เชื่อมแล้วจะถูกปกคลุมด้วยฟลักส์ สารถเชื่อม เหล็ก นิกเกิล อะลูมิเนียม ทองแดง ใช้สำหรับงานซ่อมและงานโครงสร้าง

2.Gas Metal Arc Welding (GMAW) หรือที่รู้จักกันว่าเครื่องเชื่อม MIG (Metal Inert Gas) คือเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ หรือ แบบกึ่งอัตโนมัติ โดยวิธีป้อนลวดออกมาอย่างต่อเนื่อง แก้สไหลโดยเชื่อมกระแสตรง สัมพันธ์กับความเร็วของลวดที่ไหลออกมา  

3.Flux-cored arc welding (FCAW) เปลี่ยนมาจากเทคนิคของ GMAW ลวดเหมือนกันแต่เพิ่มแป้งเนื้อฟลักซ์เพื่อช่วยการทำงานของแก้สป้องกันแผลเชื่อมสัมผัสอากาศ วิธีนี้ใช้ในงานเชื่อมที่ใช้ความเร็วสูง และ เคลื่อนที่ได้ดี

4.Submerged Arc Welding (SAW) การเชื่อมขั้นสูงเป็นการเชื่อมออโต้

 

การเชื่อมที่แท่งอิเล็คโทรดไม่หมดไป

Gas Tungsten Arc Welding (GTAW), or tungsten/inert-gas(TIG) การเชื่อมด้วยมือจากทังสเตนกับแก้สเฉื่อย เชื่อมเสถียรและแนวเชื่อมคุณภาพสูง แต่ความเร็วในการเชื่อมช้า แผลเชื่อมแคบ ส่วนใหญ่ใช้เชื่อมกับสเตนเลสและโลหะเบา  เช่น จักรยาน เครื่องบิน เรือรบ 

 
Visitors: 378,383