เครื่องเชื่อม MIG เชื่อมซีโอทู Gas metal arc welding (GMAW)  metal inert gas (MIG) welding or metal active gas (MAG) welding  กระบวนการเชื่อมด้วยการอาร์คของกระแสไฟฟ้าระหว่าง ลวดเชื่อมที่ป้อน กับชิ้นงานหลอมละลายด้วยความร้อนโดยมีแก

 

เครื่องเชื่อม MIG เชื่อมซีโอทู

Gas metal arc welding (GMAW) 

metal inert gas (MIG) welding or 

metal active gas (MAG) welding

เครื่องเชื่อม MIG เชื่อมซีโอทู กระบวนการเชื่อมด้วยการอาร์คของกระแสไฟฟ้าระหว่าง ลวดเชื่อมที่ป้อน กับชิ้นงานหลอมละลายด้วยความร้อนโดยมีแก้สคุมปืนเชื่อม สามารถใช้งานได้ทั้งการเชื่อมแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติด้วยค่าแรงดันคงที่ โดยใช้กำลังเชื่อมจากไฟฟ้ากระแสตรงเนื่องจากเสถียรกว่าการใช้เชื่อมด้วยกระแสสลับ

 

โดยเริ่มแรกถูกพัฒนาเพื่อใช้ เชื่อมอะลูมิเนียม และโลหะที่ไม่เป็นสนิม แต่ในปัจจุบันใช้เชื่อมเหล็กกล้า เนื่องจากใช้เวลาน้อยกว่ากระบวนการเชื่อมแบบอื่นมาก โดยเริ่มใช้งานด้วยแก้สเฉื่อยแต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูง จึงเปลี่ยนมาใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ปัจจุบันมีใช้งานอย่างแพร่หลายในโรงงานอุตสาหกรรม ใช้ร่วมกับหุ่นยนต์เชื่อม แขนกล

 

ก้าซปกคลุม

ก้าซปกคุลมเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกกันพื้นที่เชื่อมจากชั้นบรรยากาศคือ ก้าซไนโตรเจน และ ออกซิเจน  สามาถทำให้เกิดการรวมตัวทำให้มีรูพรุน

ก้าซเฉื่อยบริสุทธิ์เช่นอาร์กอน และ ฮีเลียมใช้เชื่อมเฉพาะโลหะที่ไม่เกิดสนิม ก้าซคาร์บอนไดออกไซด์สามารถให้แนวที่ซึมลึกกว่า

ก้าซอาร์กอนสามรถรวมกับออกซิเจน ก้าซฮีเลียม ไฮโดรเจน และไนโตรเจน

Visitors: 382,899