อะไหล่หัวตัดพลาสม่า SG-51 สำหรับ cut40

อะไหล่พลาสม่า SG-51

อะไหล่สำหรับเครื่องตัดพลาสม่า SG-51

SG-51 Torch Body ด้ามตัดพลาสม่า ประกอบด้วย

SG-51 Electrode แท่งอิเล็กโทรดสำหรับนำไฟฟ้า

SG-51 Gas Disfusser สำหรับคลุมทิศทางแก้ส

SG-51 Tip หัวทิปสำหรับควบคุมทางลมและขนาดของแผลตัด

SG-51 Shield Cup ตัวครอบนอกถายนอกสุด

 

สายตัดพลาสม่า SG51 ความยาวขนาด 5เมตร และ 8เมตร 

อะไหล่พลาสม่า SG-51

Visitors: 278,982