อะไหล่หัวเชื่อมซีโอทู

อะไหล่สำหรับเครื่องเชื่อมซีโอทู PANA ประกอบด้วย

Swan Neck (Torch Body) ส่วนคอของปืนเชื่อมทำหน้าที่เชื่อมต่อกับสายเชื่อมส่วนด้ามจับและ TIP Body/Tip Holder วัสดุชนิดทองเหลืองหรือทองแดง มีเกลียวด่านในทั้งหัวและท้ายเพื่อเชื่อมต่อSwan Neckส่วนท้าย และเชื่อมต่อ Contact Tip ส่วนหัวโดยมีเกลี่ยวตรงกลาง เพื่อเชื่อมต่อ Nozzle ส่วนปลายด้านนอกสุดของปืมเชื่อมเพื่อควบคุมแก้ส ทำหน้าที่ลำเลียงลวดเชื่อมและก้าซส่งต่อไปยังส่วนปลาย โดยตัว Contact Tipจะทำหน้ากำหนดขนาดลวดที่ใช้งานตั้งแต่ 0.8-1.6มม ตามกำลังเครื่องเชื่อมซีโอทูที่เลือกใช้งาน 

สายเชื่อมซีโอทูชนิด pana จะแบ่งตามลักษณะรุ่นของตู้เชื่อมที่ใช้งาน เช่น CP200 CP350 CP500 โดยหัวแต่ละรุ่นจะมีขนาดและวัสดุที่แตกต่างกัน

ท้ายของสายเชื่อมตามชนิดของตู้เชื่อม คือ

ท้าย Euro มีลักษณะกลม สายสวิทช์ ท่อลวดเชื่อมและแก้สซีโอทู ตัวนำไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยกัน

ท้าย Pana สายแต่ละส่วนจะแยกจากกัน สายแก้ส สายสวิทช์ ท่อลำเลียงลวด

 

 

อุปกรณ์เครื่องซีโอทู PANA

Visitors: 289,573