อะไหล่หัวเชื่อมซีโอทู

อะไหล่สำหรับเครื่องเชื่อมซีโอทู PANA ประกอบด้วย

Swan Neck (Torch Body) ส่วนคอของปืนเชื่อมทำหน้าที่เชื่อมต่อกับสายเชื่อมส่วนด้ามจับและ TIP Body/Tip Holder วัสดุชนิดทองเหลืองหรือทองแดง มีเกลียวด่านในทั้งหัวและท้ายเพื่อเชื่อมต่อSwan Neckส่วนท้าย และเชื่อมต่อ Contact Tip ส่วนหัวโดยมีเกลี่ยวตรงกลาง เพื่อเชื่อมต่อ Nozzle ส่วนปลายด้านนอกสุดของปืมเชื่อมเพื่อควบคุมแก้ส ทำหน้าที่ลำเลียงลวดเชื่อมและก้าซส่งต่อไปยังส่วนปลาย โดยตัว Contact Tipจะทำหน้ากำหนดขนาดลวดที่ใช้งานตั้งแต่ 0.8-1.6มม ตามกำลังเครื่องเชื่อมซีโอทูที่เลือกใช้งาน 

สายเชื่อมซีโอทูชนิด pana จะแบ่งตามลักษณะรุ่นของตู้เชื่อมที่ใช้งาน เช่น CP200 CP350 CP500 โดยหัวแต่ละรุ่นจะมีขนาดและวัสดุที่แตกต่างกัน

ท้ายของสายเชื่อมตามชนิดของตู้เชื่อม คือ

ท้าย Euro มีลักษณะกลม สายสวิทช์ ท่อลวดเชื่อมและแก้สซีโอทู ตัวนำไฟฟ้ารวมอยู่ด้วยกัน

ท้าย Pana สายแต่ละส่วนจะแยกจากกัน สายแก้ส สายสวิทช์ ท่อลำเลียงลวด

 

 

อุปกรณ์เครื่องซีโอทู PANA

 • Nozzle 350 A (หัวโค้ง)
  120.00 ฿

   

 • Nozzle 350 A (หัวตรง)
  120.00 ฿

   

 • Nozzle 200 A
  120.00 ฿

   

 • Handled 350A
  215.00 ฿

   

 • Handled 200A
  200.00 ฿

   

 • Torch Mig 350 Complete Set Euro Type
  2,800.00 ฿

   

 • Torch Mig 350 Complete Set Pana Type
  2,800.00 ฿

   

 • Torch Mig 200 Complete Set Pana Type
  2,400.00 ฿

   

 • Torch Mig 200 Complete Set Euro Type
  2,400.00 ฿

   

 • Insulator
  90.00 ฿

   

 • Gas Diffuser cp350
  40.00 ฿

   

 • TEFLON Liner
  525.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Liner
  200.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Regulator MIG Co2
  2,100.00 ฿

   

 • Contact Tip
  25.00 ฿

  มีหลายคุณสมบัติให้เลือก

 • Tip Body/Tip Holder 350 A
  120.00 ฿

   

 • Tip Body/Tip Holder 200 A
  120.00 ฿

   

 • Swan Neck CP350 Torch Body 350A
  450.00 ฿

   

 • Swan Neck CP200 Torch Body 200A
  325.00 ฿

   

Visitors: 295,831