เครื่องตัดพลาสม่า CUT/PLASMA

ตู้พลาสม่า เครื่องตัดพลาสม่า ระบบอินเวอร์เตอร์ PLASMA/CUT Inverter

ความรู้เบื้องค้นก่อนจะมาเป็นเครื่องตัดพลาสม่า 
พลาสมา ในทางฟิสิกส์และเคมี คือ แก๊สที่มีสภาพเป็นไอออน และมักจะถือเป็นสถานะหนึ่งของสสาร การมีสภาพเป็นไอออนดังกล่าวนี้ หมายความว่า จะมีอิเล็กตรอนอย่างน้อย 1 ตัว ถูกดึงออกจากโมเลกุล ประจุไฟฟ้าอิสระทำให้พลาสมามีสภาพการนำไฟฟ้าเกิดขึ้น 
สถานะที่ 4 ของสสารนี้ มีการเอ่ยถึงครั้งแรก โดยเซอร์ วิลเลียม ครูกส์ (Sir William Crookes) เมื่อ ค.ศ. 1879 และในปี ค.ศ. 1928 นั้น เออร์วิง แลงเมียร์ (Irving Langmuir) คิดคำว่าพลาสมา (plasma) ขึ้นมาแทนสถานะของสสารนี้เนื่องจากเขานึกถึงพลาสมาของเลือด พลาสมาจัดได้ว่าเป็นสถานะที่ 4 ของสสาร เนื่องจากมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างไปจากสถานะอื่นอย่างชัดเจน พลาสมาประกอบด้วยอนุภาคที่มีประจุทั้งประจุบวกและลบ ในสัดส่วนที่ทำให้ประจุสุทธิเป็นศูนย์ การอยู่รวมกันของอนุภาคเหล่านี้เป็นแบบประหนึ่งเป็นกลาง (quasineutral) ซึ่งหมายความว่าอิเล็กตรอนและไอออนในบริเวณนั้น โดยรวมแล้วมีจำนวนเท่า ๆ กัน และแสดงพฤติกรรมร่วม (collective behavior)

ก่อนจะมาเป็นเครื่องตัดพลาสม่า (ต่อ) พฤติกรรมร่วมนี้หมายถึง การเคลื่อนที่ของอนุภาคในพลาสมา ไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขในบริเวณนั้นๆ เท่านั้น แต่เป็นผลโดยรวมจากพลาสมาส่วนใหญ่ มากกว่าจะเป็นผลมาจากการชนกันของอนุภาคที่อยู่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากอนุภาคในพลาสมาที่สถานะสมดุล จะมีการสั่นด้วยความถี่ที่สูงกว่าความถี่ในการชนกันของอนุภาค 2 ตัวที่อยู่ใกล้กัน ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมร่วมนี้เป็นพฤติกรรมที่กลุ่มพลาสมาแสดงออกมาร่วมกัน 
พลาสมาสามารถเกิดได้โดย การให้สนามไฟฟ้าปริมาณมากแก่ก๊าซที่เป็นกลาง เมื่อพลังงานส่งผ่านไปยังอิเล็กตรอนอิสระมากพอ จะทำให้อิเล็กตรอนอิสระชนกับอะตอม และทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกจากอะตอม กระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการแตกตัวเป็นไอออน (ionization) ซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้จำนวนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมานี้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากซึ่งจะทำให้ก๊าซแตกตัวและกลายเป็นพลาสมาในที่สุด พลาสมามีความแตกต่างจากสถานะของแข็ง สถานะของเหลว และสถานะก๊าซ โดยมีเงื่อนไข 3 ประการ ในเรื่องดังต่อไปนี้คือ ความยาวคลื่นเดอบาย จำนวนอนุภาค และความถี่พลาสมา ซึ่งทำให้พลาสมามีความจำเพาะเจาะจงที่แตกต่างจากสถานะอื่นออกไป

แนะนำเครื่องตัดพลาสม่า

 • เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 40
 • เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 60
 • เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT60G
 • เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 80G
 • เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 100 IJ
 • เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 160 IJ
 • เครื่องตัดพลาสม่า it-max CUT 40
 • เครื่องตัดพลาสม่า it-max CUT 60
 • เครื่องตัดพลาสม่า it-max CUT 100

 • cut40 Newcase.jpg
  Rilon CUT 40 สินค้ารับประกัน 1 ปีเต็ม แถมอุปกรณ์ประกอบ สายตัดพลาสม่า PT-31 ยาว 5m. ท่อสายก๊าซพร้อมเข็มขัดรัดสาย Gas Hose 2m. with Hose Clamp สายดิน Eartth ...

 • Cut60 mos.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 60 เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 60 แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม หนาสุด 20 mm. รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม Rilon CUT...

 • Cut60G.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT60G เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 60แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม หนาสุด 20 mm. รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม Rilon CUT ...

 • Cut80G.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 80G เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 80แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม หนาสุด 30 mm รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม Rilon CUT...

 • Cut100.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 100 IJ เครื่องตัดพลาสม่า CUT รุ่น 100 แอมป์ สามารถตัดชิ้นงานได้หนาสุดถึง 40mm. ใช้งานกับไฟ 3 เฟส 380V รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม Rilon CUT ...

 • cut160.jpg
  เครื่องตัดพลาสม่า Rilon CUT 160 IJ เครื่องตัดพลาสม่า CUT รุ่น 160 แอมป์ สามารถตัดชิ้นงานได้หนาสุดถึง 50mm. ใช้งานกับไฟ 3 เฟส 380V รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม Rilon CUT...

 • เครื่องตัดพลาสม่า รุ่น 40แอมป์ ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม รับประกันสินค้า 1 ปีเต็ม ราคาพิเศษ11,000 ฿ ชื่อสินค้า :Well PowerCUT 40 รายละเอียด :เค...

 • รหัสสินค้า : MCUT100 ชื่อสินค้า :CUT 100 รายละเอียด : เครื่องตัดพลาสม่า ะบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม ความหนาสูงสุดถึง40 mm. มีรุ่นให้เลือกใช้งานกับ...

 • รหัสสินค้า : MCUT60 ชื่อสินค้า :CUT 60 รายละเอียด :เครื่องตัดพลาสม่า ระบบ Inverter ตัดชิ้นงานได้ทั้งโลหะ ทองแดง อะลูมิเนียม ความหนา 16 mm. มีรุ่นให้เลือกใช้งานกับ ไฟบ้านปก...
Visitors: 278,982